Algemene Info

Het Platform Procestechniek Zeeland-West Brabant (PZW) is een samenwerkingsverband van procestechnische bedrijven en onderwijsinstituten in de regio Zeeland en West Brabant. Meer informatie over onze organisatie vind je op onderstaande pagina’s.

Waarom PZW?

Stichting Procestechniek Zeeland West-Brabant (PZW) is een organisatie van samenwerkende partners uit industrie en onderwijs in Zeeland en West-Brabant, met als doel voldoende en goed procestechnisch personeel op te leiden voor de arbeidsmarkt in Zeeland en West-Brabant. Zij bevordert voldoende instroom van capabel technisch personeel door adequate informatievoorziening aan doelgroepen en afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs over de behoefte en inhoud van de opleiding.

De procesindustrie in de regio Zeeland en West- Brabant is er zich terdege van bewust dat een toenemend aantal (innovatieve) bedrijfsactiviteiten sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde functionarissen in en voor de bedrijven. Er is een duidelijk waarneembare stijging van interesse in techniek bij de jeugd waar te nemen. De instroom van het aantal leerlingen MBO procestechniek is sinds 2006 behoorlijk gegroeid. Tegelijkertijd zijn in de procesindustrie behoorlijke tekorten te verwachten zowel op MBO als op HBO niveau als gevolg van de toenemende vergrijzing.

Door een intensieve krachtenbundeling en onderlinge samenwerking wil de procesindustrie dat het regionale opleidings –en trainingsaanbod zo effectief en efficiënt mogelijk wordt gepresenteerd en wordt afgestemd op de actuele vraag vanuit de deelnemende bedrijven.

PZW informeert jongeren over de loopbaanmogelijkheden binnen deze boeiende en kansrijke industrie en enthousiasmeert hen om in die richting te gaan studeren.

Voor wie is PZW?

PZW richt zich op jongeren uit het voortgezet onderwijs op HAVO en VMBO niveau.

VMBO schoolverlaters uit de theoretische-, gemengde- en kader-beroepsgerichte leerweg  kunnen kiezen uit één van onderstaande opleidingen. In onderstaande matrix kun je lezen dat je kunt instromen op het niveau van BOL 2, BOL 3 en BOL 4.

HAVO en MBO (Procetechniek BOL4) schoolverlaters kunnen instromen op HBO niveau in de opleiding Energie- en Procestechnologie of Chemie aan de  HZ University of Applied Sciences of de opleiding Chemische Technologie, Laboratoriumtechniek of Werktuigbouwkundige bij Avans Breda.

 

 

 

Markiezaat College Bergen Op Zoom verbonden aan PZW

 

  Markiezaat College
Postbus 243
4380 AE Bergen op Zoom
0164 281 700
www.markiezaat.nl

 

 

Niveau Markiezaat College
Procestechniek BOL 2
Vooropleiding:
VMBO B
2 jaar
Procestechniek BOL 3
Vooropleiding:
VMBO T, G en K
3 jaar
Procestechniek BOL 4
Vooropleiding:
VMBO T, G en K
4 jaar