Algemene Info

Het Platform Procestechniek Zeeland-West Brabant (PZW) is een samenwerkingsverband van procestechnische bedrijven en onderwijsinstituten in de regio Zeeland en West Brabant. Het doel van PZW is om voldoende en goed procestechnisch personeel op te laten leiden voor de arbeidsmarkt in Zeeland en West-Brabant.

Waarom PZW?

De procesindustrie in de regio Zeeland en West- Brabant is er zich ervan bewust dat het toenemende aantal (innovatieve) bedrijfsactiviteiten sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde functionarissen – in en voor de bedrijven. In de procesindustrie zijn personeelstekorten te verwachten de komende jaren. Dit heeft te maken met de economische omstandigheden en de vergrijzing, waardoor de komende periode veel procesoperators met pensioen gaan.

Door een intensieve krachtenbundeling en onderlinge samenwerking wil de procesindustrie dat het regionale opleidings –en trainingsaanbod zo effectief en efficiënt mogelijk wordt gepresenteerd. Het opleidingsaanbod en de verwachtingen moeten daarbij afgestemd zijn op de actuele vraag vanuit de deelnemende bedrijven. PZW informeert jongeren over de loopbaanmogelijkheden binnen deze boeiende en kansrijke industrie en enthousiasmeert hen om in die richting te gaan studeren.

Voor wie is PZW?

PZW richt zich op jongeren uit het voortgezet onderwijs op havo- en vmbo-niveau.

Schoolverlaters van het vmbo uit de theoretische-, gemengde- en kader-beroepsgerichte leerweg kunnen kiezen uit één van onderstaande opleidingen. In de matrix kun je zien dat je kunt instromen op het niveau van BOL 2, BOL 3 en BOL 4.

Schoolverlaters van de havo en mbo (Procestechniek BOL4)  kunnen instromen op hbo-niveau in de opleiding Energie- en Procestechnologie of Chemie aan de  HZ University of Applied Sciences of de opleiding Chemische Technologie, Laboratoriumtechniek of Werktuigbouwkundige bij Avans Breda.

 

Niveau Markiezaat College
Scalda College
Procestechniek BOL 2
Vooropleiding: vmbo B


2 jaar
Procestechniek BOL 3
Vooropleiding: vmbo T, G en K


3 jaar
Procestechniek BOL 4
Vooropleiding: vmbo T, G en K


4 jaar

 

Wil je meer weten over de opleidingsmogelijkheden en het beroep van procesoperator?
Klik dan hier voor de mogelijkheden.