Geslaagde “Management meets Proces and Food Industry” 28 juni. Vervolgbijeenkomst in oktober.

Op 28 juni organiseerde PZW een ontmoetingsmiddag voor het management van de lidbedrijven en voortgezet onderwijs in Zeeland en West Brabant.

Doelstelling van deze middag was kennismaken met elkaar en samen in gesprek gaan over mogelijkheden om jongeren te enthousiasmeren voor de proces- en voedingsmiddelenindustrie.

Met de openingszin uit de PZC (21 juni)  “Oplopend tekort aan technisch personeel loopt de komende jaren schrikbarend op.” werd de noodzaak van deze middag helder.

Opbrengst van deze middag:

  • Herkenning van de toegevoegde waarde van een bestaand netwerk PZW als coördinerende rol in het continue proces van bruggen slaan tussen onderwijs en proces- en voedingsmiddelen industrie.
  • De noodzaak om blijvend met elkaar in gesprek te gaan en inzicht te krijgen in elkaars beleving van bedrijfsbezoeken.
  • Kennis nemen van vraag en aanbod met herkenning van de noodzaak om vraag en aanbod te clusteren.

Acties:

  • Clustering vragen vanuit het onderwijs via PZW als bestaand netwerk.
  • Formulering opdrachten vanuit bedrijven welke kunnen worden uitgewerkt op meerdere scholen met een koppeling naar onderwijsniveau.

Vervolgbijeenkomst in oktober.