Hill’s Pet Nutrition Mfg. B.V. in samenwerking met Markland College Zevenbergen

Ernst Wallet, Operations Manager Hill’s Pet Nutrition Mfg. B.V., vertelt over zijn samenwerking met leerlingen van de afdeling Bèta Challenge op de Mavo van het Markland College Zevenbergen . Een mooie manier om VO leerlingen echt kennis te laten maken met procestechniek dankzij de bemiddeling van PZW.

Procestechniek, nieuwe Stijl?
Het Markland College heeft na bemiddeling van PZW en een succesvolle start bij Synbra met het uitvoeren van opdrachten door leerlingen voor het bedrijfsleven contact gelegd met ons, Hill’s Pet Nutrition. Na een enkel gesprek met Jelle van den Bergen (Docent BCP en Decaan) zijn we tot een probleemstelling gekomen die hij zijn leerlingen wil laten uitzoeken.
Probleemstelling: “Het afvoeren van ‘nat’ afval van de opstart van een extruder naar een afval container buiten op het terrein, zonder de omgeving te besmetten met deze ongekookte afvalstroom.”
Na ontvangst van de benodigde bedrijfsinformatie en het aanschouwen van het probleem in levende lijve, is Jelle van den Bergen aan de slag gegaan om dit te vertalen in een opdracht voor zijn leerlingen.
Op een middag in december zijn de leerlingen op bezoek geweest, hebben een rondleiding gekregen, uitleg over de probleemstelling en de opdracht die ze moesten uitvoeren. Hierna hebben wij er als bedrijf eigenlijk geen omkijken meer aan, de school gaat met de leerlingen aan het werk.
In maart van dit jaar zijn de leerlingen klaar met de oplossingen die zij hebben gevonden voor het probleem van Hill’s Pet Nutrition en worden wij uitgenodigd op school om de oplossingspresentatie te bekijken. Deze zijn erg origineel en natuurlijk heeft de een er beter over nagedacht dan de ander en hebben enkelen prachtige prototypes weten te maken. Helaas, zat de oplossing van het probleem dat wij hebben er niet tussen. Wel hebben ze ons weer aan het nadenken gezet! Dus, wie weet komt er toch nog een bruikbare oplossing uitrollen. De tijd zal het leren.
Als bedrijf kijken wij met veel plezier terug op deze manier van samenwerken. De tijdsinvestering valt voor het bedrijfsleven reuze mee. Het totaal aantal uren wat wij hieraan besteed hebben is vele malen minder dan de methode met de ‘Week van de Procestechniek oude stijl’. De feedback van de school was positief en de leerlingen waren er ook zeer over te spreken. Het had ook volgens deze leerlingen meer nut dan alleen maar een rondleiden, ze moesten nadenken……
Ernst Walet