Over PZW

Stichting Procestechniek Zeeland West-Brabant (PZW) is een organisatie van samenwerkende bedrijven in de procesindustrie en onderwijsinstellingen in Zeeland en West-Brabant. Het doel van PZW is om voldoende en goed procestechnisch personeel op te laten leiden voor de arbeidsmarkt in Zeeland en West-Brabant.

Deze instroom van capabel, technisch personeel stimuleren we door informatievoorziening aan doelgroepen en afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs over de behoefte en inhoud van de opleiding.

Lees meer

Procestechniek in Zeeland en West-Brabant

Boeiend en Kansrijk!